Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:41:25
-01:06:50
+00:11:32
98 91
6 / 136
-00:45:22
+00:02:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii