Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:23:57
-00:11:52
+00:54:01
9744 7001
402 / 403
-00:00:45
+00:48:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii