Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:09
-00:33:40
+00:32:13
7467 1483
311 / 403
-00:22:33
+00:26:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii