Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:49
-00:32:00
+00:33:53
7972 1720
343 / 427
-00:18:37
+00:26:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii