Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:19:24
-00:30:38
+00:48:42
7284 2671
K20 : 677
223 / 226
-00:05:52
+00:43:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii