Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:15:02
-00:33:13
+00:45:09
6089 4761
249 / 260
-00:22:24
+00:40:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii