Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:21
-00:40:33
+00:40:23
8092 2637
41 / 45
-00:10:13
+00:29:32
01:22:15
-00:24:30
+00:52:46
11777 4099
55 / 55
+00:42:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii