Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:56
-00:26:53
+00:39:00
9012 2293
366 / 395
-00:17:05
+00:37:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii