Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:15:05
-00:33:10
+00:45:12
6095 1331
125 / 135
-00:22:53
+00:36:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii