Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:58
-00:31:51
+00:34:02
7997 6266
407 / 498
-00:25:20
+00:30:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii