Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:54
-00:44:51
+00:32:25
8308 6280
299 / 476
-00:35:02
+00:29:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii