Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:22
-00:41:23
+00:35:53
9558 2707
359 / 446
-00:41:22
+00:28:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii