Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:20
-00:43:55
+00:34:27
4777 4018
180 / 256
-00:43:55
+00:26:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii