Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:47:48
-00:48:01
+00:17:52
1513 1434
48 / 144
-00:33:48
+00:14:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii