Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:44:47
-00:51:02
+00:14:51
680 648
24 / 144
-00:36:49
+00:11:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii