Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:12
-00:43:58
+00:29:52
5253 4123
M20 : 1046
151 / 263
-00:26:51
+00:28:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii