Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:41
-00:35:08
+00:30:45
6984 5710
308 / 427
-00:21:45
+00:23:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii