Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:43
-00:44:02
+00:33:14
8664 2197
323 / 476
-00:34:13
+00:30:33
01:07:30
-00:28:19
+00:37:34
8803 2162
306 / 333
-00:16:16
+00:34:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii