Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:40:40
-00:08:38
+00:23:08
1547 1547
65 / 67
-00:02:01
+00:17:43
01:17:02
-00:18:47
+00:47:06
9610 2664
391 / 395
-00:08:59
+00:45:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii