Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:45
-00:35:34
+00:38:04
5457 1811
K40 : 518
209 / 238
-00:13:54
+00:30:24
01:07:27
-00:28:22
+00:37:31
8792 2155
364 / 403
-00:17:15
+00:31:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii