Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:06
-00:35:43
+00:30:10
6795 5600
195 / 261
-00:21:42
+00:25:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii