Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:29
-00:37:16
+00:40:00
10654 3369
416 / 476
-00:27:27
+00:37:19
01:12:46
-00:23:03
+00:42:50
9384 2525
324 / 333
-00:11:00
+00:40:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii