Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:58
-00:27:51
+00:38:02
8881 2205
366 / 403
-00:16:44
+00:32:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii