Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:04
-00:35:41
+00:41:35
10963 3560
21 / 27
-00:05:51
+00:23:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii