Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:06
-00:28:43
+00:37:10
8730 6608
372 / 427
-00:15:20
+00:29:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii