Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:05
-00:22:44
+00:43:09
9412 2543
385 / 403
-00:11:37
+00:37:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii