Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:18
-00:35:31
+00:30:22
6855 5634
359 / 498
-00:29:00
+00:27:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii