Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:55
-00:32:54
+00:32:59
7731 1603
394 / 498
-00:26:23
+00:29:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii