Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:15
-00:35:34
+00:30:19
6837 5623
357 / 498
-00:29:03
+00:27:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii