Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:12
-00:44:42
+00:36:14
7312 5149
298 / 348
-00:30:12
+00:28:51
01:07:55
-00:27:54
+00:37:59
8872 6671
382 / 427
-00:14:31
+00:30:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii