Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:46
-00:30:03
+00:35:50
8454 6489
91 / 105
-00:11:58
+00:33:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii