Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:56:40
-00:39:09
+00:26:44
5329 4677
9 / 20
-00:30:20
+00:17:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii