Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:00
-00:34:49
+00:31:04
7119 1339
315 / 427
-00:21:26
+00:23:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii