Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:18:51
-00:31:03
+00:49:53
8744 3071
350 / 356
-00:03:19
+00:43:03
01:13:24
-00:22:25
+00:43:28
9441 2564
384 / 395
-00:09:41
+00:39:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii