Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:40:19
-01:07:56
+00:10:26
69 63
4 / 126
-00:57:27
+00:00:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii