Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:46
-00:31:03
+00:34:50
8226 1842
419 / 498
-00:24:32
+00:31:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii