Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:59
-00:34:50
+00:31:03
7111 5775
313 / 427
-00:21:27
+00:23:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii