Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:42:34
-00:53:15
+00:12:38
334 315
16 / 427
-00:39:52
+00:05:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii