Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:19
-00:47:35
+00:33:21
6607 1743
251 / 345
-00:22:49
+00:27:38
01:09:59
-00:36:46
+00:40:30
10766 3439
429 / 461
-00:19:11
+00:31:29
01:10:00
-00:25:49
+00:40:04
9144 2373
374 / 403
-00:14:42
+00:34:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii