Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:49:57
-00:45:52
+00:20:01
2387 2238
79 / 261
-00:31:51
+00:15:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii