Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:20
-00:28:29
+00:37:24
8770 6626
362 / 403
-00:17:22
+00:31:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii