Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:05
-00:44:40
+00:32:36
8391 6326
425 / 592
-00:22:41
+00:24:57
00:53:51
-00:41:58
+00:23:55
4038 3680
183 / 427
-00:28:35
+00:16:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii