Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:06
-00:47:09
+00:31:13
4142 3585
158 / 256
-00:47:09
+00:23:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii