Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:37
-00:42:38
+00:35:44
4989 832
189 / 256
-00:42:38
+00:27:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii