Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:01
-00:43:53
+00:37:03
7507 2290
194 / 226
-00:18:24
+00:29:37
01:09:05
-00:37:40
+00:39:36
10564 3313
297 / 325
-00:19:12
+00:31:18
00:34:23
-00:14:55
+00:16:51
1134 1134
26 / 42
-00:10:09
+00:11:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii