Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:56:09
-00:52:06
+00:26:16
2797 2524
110 / 256
-00:52:06
+00:18:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii