Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:14:00
-00:32:45
+00:44:31
11362 3823
451 / 461
-00:15:10
+00:35:30
01:13:46
-00:22:03
+00:43:50
9465 2578
391 / 403
-00:10:56
+00:37:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii