Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:17:45
-00:32:09
+00:48:47
8711 5663
15 / 16
-00:00:08
+00:33:17
01:14:43
-00:21:06
+00:44:47
9518 6909
17 / 20
-00:12:17
+00:36:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii