Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:54:49
-00:41:00
+00:24:53
4499 4046
52 / 105
-00:22:55
+00:22:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii