Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:06
-00:28:43
+00:37:10
8731 2123
92 / 105
-00:10:38
+00:34:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii